Find en elsker Samsø

Det elsker græshopper, edderkopper og sommerfugle, som det åbne landskab er rigt på. Til det kræves områder med tynd og kort plantevækst, hvor solen rigtig kan opvarme jorden.

Så smukt skrev Achton Friis om Nordby Bakker i sit værk fra 1920’erne.Om foråret ses ofte en flok sæler nær kysten på Lilleøre. dating for unge under 18 Helsingør Når det er lavvande, hviler sælerne på et stenrev, der kan ses fra stranden. Bedst er en 2½ timers sælsafari, der arrangeres af M/S Tunø fra Langør Havn.Læs mere om grønbroget tudse Nordby Bakkers ukronede dyrekonge er markfirbenet.De åbne, sandede bakker med spredte krat og diger er det ideelle landskab for markfirben. Hannerne er grønne på siderne, mens hunnerne er mere gråbrune.

Find en elsker Samsø

Desuden findes arter som humlerovbille og stor møggraver - begge arter er tilknyttet værdifulde overdrev.Man behøver i øvrigt ikke at bekymre sig om hugorme, når man vandrer på Nordby Bakker. Til gengæld kan man opleve grønbroget tudse, som har været truet på Samsø, men som igen ”fløjter” i vandhullerne.Langs kysten ses skarv, måge, svane, fiskehejre, edderfugl, havlit, toppet skallesluger, strandskade, rødben, stor præstekrave, havterne, fløjlsand og gravand, og øverst i klinterne yngler talrige digesvaler.På strandoverdrevene høres lærker, mens engpiber laver deres karakteristiske helikopter-flugt, hvor de stiger op og med hævede, sitrende vinger og spredt hale daler lodret nedad igen.Båden sejler kun tirsdag og onsdag om sommeren fra midten af juni til midten af august.

Læs mere om spættede sæler ”Et mylder af blomster er strøet over disse fattige bakker.

Men det er ikke sikkert, at du ser de store øjne igen.

Den spættede sæl kan opholde sig under vandet i 20-30 min., skyde en fart på 35 km/t og dykke til over 100 meters dybde. Sælerne holder sig helt tæt på havet, også når de skal die deres unger på stenrevene i juni og juli måned.

De kaldes nemlig også for fløjtetudser, fordi deres stemme er en lang, fløjtende trille.

Fremgangen for grønbroget tudse skyldes, at der er gravet nye vandhuller, og at de eksisterende vandhuller er blevet oprenset.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *